Regulamin promocji

 1. Imienny bon rabatowy uprawnia do jednorazowej 10% zniżki na zakup pierwszego biustonosza w salonie bielizny Paryżanka (za wyjątkiem artykułów objętych promocją, bądź wyprzedażą) za okazaniem dowodu osobistego oraz bonu w formie: elektronicznej lub wydruku papierowego.

 2. Do wygenerowania 10% bonu rabatowego wymagane jest poprawne uzupełnienie danych w panelu rejestracyjnym ``Zmierz się z brafitterką w Paryżance`` tj. imię i nazwisko zgodne z dowodem osobistym, adres email i numer telefonu.

 3. Rejestracja i wygenerowanie imiennego bonu następuje po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i kliknięciu w przycisk zarejestruj, po czym bon zostaje wysłany w formie elektronicznej na wskazany adres email.

 4. W przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji dotyczących nowości i promocji (sms, newsletter) na wskazany numer telefonu i adres email, a my przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, nr tel. i adres email) wyłącznie w celach marketingowych i promocyjnych.

 5. Podanie przez Państwa danych osobowych i akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem wygenerowania imiennego jednorazowego 10% bonu rabatowego. W razie niepodania danych osobowych, podania fałszywych danych rabat niestety nie będzie mógł być zrealizowany. Wyrażenie zgody w postaci akceptacji regulaminu oraz podanie danych osobowych w stosunku do przesyłania Państwu wiadomości reklamowych sms i newslettera jest całkowicie dobrowolna, w przypadku jej niewyrażenia nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji dotyczących nowości i promocji oferowanych przez salon bielizny Paryżanka.

 6. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Administratorowi dobrowolnie jest: Firma WOJCIECH BARDIAN z siedzibą w (37 – 100) Łańcucie przy ul. Wojska Polskiego 2a, NIP: 8151273438, REGON: 690683332.

 

 1. Każdy kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 

 1. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

 1. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w osobnym dokumencie występującym pod nazwą: „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie internetowej www.paryzanka.eu. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym podstawy, cele i zakres zbieranych danych osobowych.

 

 1. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, możecie Państwo kierować na adres: ul. Kreczmera 6/3
  35-065 Rzeszów z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Paryżanka